La pàgina \"http://www.cis-art.com\" és propietat de cis art, scp,que ostenta tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d\'aquesta pàgina web i, especialment, sobre les imatges, textos, marques, noms comercials i dades que s\'inclouen, els quals estan protegits per la legislació vigent relativa a la propietat intel • lectual i industrial.
cis art, scp rebutja qualsevol responsabilitat que se li pretengui imputar per l\'ús dels continguts existents a la pàgina web que pugui fer l\'usuari. Igualment, es reserva el dret a actualitzar-los, quan ho estimi convenient, a eliminar-los, limitar-los o impedir l\'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

cis art, scp no es fa responsable dels continguts d\'altres pàgines a les que pugui accedir per enllaços o hipervincles existents en aquesta pàgina Web.

Privacitat - Protecció de dades

D\'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l\'usuari queda informat i accepta la incorporació de les seves dades, als únics fins de realitzar la gestió encomanada, i mantenir-lo informat de possibles novetats jurídiques o del despatx, en el fitxer automatitzat responsabilitat de cis art, scp. Per exercir els seus drets d\'accés, rectificació, cancel • lació, així com revocar el consentiment donat en virtut d\'aquesta autorització podria dirigir-se a:

cis - art,  E-mail: info@cis-art.com